WhatsApp
0 ( 532 ) 205 06 53
Facebook
idealegitimkurumlari
Instagram
idealegitimkurumlari
İletişim
0 ( 312 ) 503 93 88
ePosta
info@idealkolej.com
Harita
İdeal Koleji
Youtube
İdeal Koleji Batıkent

İlkokul çağı, öğrencinin tüm gelişim alanlarında hızla geliştiği ve farklılaştığı bir dönemdir.

İlkokulda hedefimiz ; Donanımlı Öğretmenlerimizin rehberliğinde, öğrencilerimizde "merak" duygusu uyandırarak bilgiye ulaşmalarına rehberlik etmek ve ulaştıkları bilgiyi anlamlandırıp günlük hayatında kullanabilme becerileri kazandırarak geleceğin bilinmezlikleri ile baş edebilmeleri için tam donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

İdeal Koleji' nde "Her birey farklıdır ve tektir" düşüncesinden yola çıkarak öğrencilerimizin hem sosyal becerilerini hem de akademik başarılarını, geleneksel yöntemlerden farklı, yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamı sağlayan çok sayıda ders ve etkinlik planlanmıştır.

Güncel hayata ve dünyaya uyumlu, farklı kültürlere saygı duyan, çevresinde olan biteni merak eden, araştıran gelişen ve geliştiren öğrenciler.

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Anadolu Lisesi

Adres ve Konum Bilgisi